Milton History

a pictorial history of Milton, PA

William G. Strine Family

William G. Strine family Taken 1920

Photo courtesy of Scott Strine